Een online knipoog naar de mediator

De afgelopen tijd is er een groeiende belangstelling voor online mediation. Online mediation vindt plaats in een omgeving waar geen face-to-face contact is. Dit betekent dat mensen op verschillende plekken op de wereld online mediation kunnen gebruiken om hun geschil op te lossen door middel van met encryptie beveiligde e-mail, beveiligde chatrooms of in sommige gevallen door middel van video-conferencing1. Enkele voordelen van mediation zijn dat afstand geen enkele rol speelt, partijen elkaar niet hoeven te ontmoeten en mediation op ieder gewenst moment kan plaatsvinden. Toch kan het ook wel eens mis gaan, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag2:

“ Partijen hebben zich voor de totstandkoming van hun echtscheiding tot een mediator van “Easy echtscheiding” gewend. De mediator is verplicht man en vrouw beide zodanige informatie te geven dat ze hun rechten en verplichtingen begrijpen. Gebleken is dat er slechts één inhoudelijke bespreking heeft plaatsgevonden bij de mediator. Op basis van deze omstandigheid trekt de rechter in twijfel of de mediator zijn informatieplicht daadwerkelijk is nagekomen. ” 

Lees verder…


1 E.W. van den Heuvel, ‘Computerrecht, Online Dispute Resolution als oplossing voor e-disputes: een verkenning’, Computerrecht 2001, p. 66.
2 uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:4304 

© Meldpunt mediation 2021