Escalatieladder

Bovenstaande link laat op een humoristische wijze zien hoe een conflict kan escaleren.

Friedrich Glasl heeft een escalatieladder voor conflicten ontwikkeld. Deze escalatieladder laat zien hoe een conflict zich kan ontwikkelen. Elk stapje verder omlaag op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, hun houding en hun manier van denken. Terug gaan naar een vorige trede kan niet zonder ingrijpen van buitenaf.

Klik hier voor een afbeelding van de escalatieladder

De escalatieladder kan onderverdeeld worden in 3 fasen:

  • De rationele fase: betrokken partijen hebben wel ruzie, maar ze hebben nog steeds een gezamenlijk doel voor ogen. Vaak kunnen ze met hulp uit de omgeving hun problemen oplossen, zonder dat het conflict escaleert. Wanneer er in deze fase een mediator wordt ingeschakeld, is de kans groot dat de situatie juist uitvergroot wordt.
  • De emotionele fase: in deze fase spelen emoties een grote rol. Partijen hebben heftige meningsverschillen en zijn niet meer in staat de goede eigenschappen van elkaar te zien. Pijn, verdriet en kwaadheid hebben de overhand. In sommige gevallen kan de relatie niet meer worden hersteld.
  • De escalatiefase: in deze fase wordt alles uit de kast gehaald om de andere te vernietigen. Partijen gooien over en weer met modder om elkaar de grond in te krijgen en denken niet meer logisch na. In deze fase is het in de meeste gevallen al te laat voor mediation.


Roep bij een eventueel conflict dus optijd de hulp van een mediator in voordat u samen de afgrond ingaat.


Meldpunt mediation 2021