Wat bied ik je aan


Mediation is een heel stuk goedkoper dan het voeren van een rechtszaak. Het uurtarief van een advocaat is minimaal€200,- ex BTW, en als u allebei een advocaat inschakelt betekent dat een kostenpost van€400,- ex BTW. Bij mediation deelt u de kosten, dus per partij€75,- ex BTW.

In geval van een arbeidsmediation is het meestal de werkgever die de volledige kosten van mediation betaalt.

Als u een laag inkomen heeft kunt u bij een erkende mediator zoals mr. Hilda van der Tuin in aanmerking komen voor een toevoeging.Een toevoeging is een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand, de RvR.De mediator vult een formulier voor u in, zij stuurt dat naar de RvR.De RvR toetst uw inkomen bij de belastingdienst en laat de mediator weten of u in aanmerking komt voor de subsidie. Als u via het juridisch loket komt hebben zij vaak al voor u getoetst of u in aanmerking komt voor subsidie.

Als uw inkomen laag is dan betaalt u zelf hooguit eur 125 ex BTW voor de hele procedure. U krijgt daarvoor een factuur van de mediator.

In veel gevallen is de mediation volledig gratis.

Meldpunt mediation 2021