BIBOB


Onlangs werd de wet Bibob uitgebreid. De wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur geeft gemeenten sinds 2003 de bevoedheid om aanvragers van een vergunning of een subsidie, of inschrijvers op een aanbesteding, nader te onderzoeken op criminele antecedenten.

Ook op vastgoedtransacties en bouwvergunningen is de Bibob nu van toepassing.

De Bibob is door de overheid ingesteld om de georganiseerde misdaad, de onderwereld, te beletten door te dringen tot de bovenwereld door bijvoorbeeld een horecagelegenheid te beginnen.

Een Bibob advies is geheim, maar de betrokkene krijgt het thuisgestuurd, en ook de externe bezwarencommissie mag het advies inzien.

Echter, wat nu als de gemeente geen duidelijk verband kan aantonen tussen de verstrekte vergunning en de strafbare feiten, of een vergelijkbaar resultaat ook op minder vergaande wijze zou kunnen worden? De betrokken ondernemer kan dan bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Daarna is nog beroep mogelijk.

Beide procedures kosten veel tijd en zijn kostbaar. In de meeste gevallen kunnen met mediation betere resultaten worden behaald, voor beide partijen.

Daarbij is het wel van belang dat de mediator kennis heeft van de Bibob. mr. Hilda van der Tuin is de enige mediator in Nederland die is gespecialiseerd in Bibob conflicten. Zij heeft voor diverse gemeenten Bibob beleid opgesteld, APV’s ontworpen, en integriteitsonderzoeken verricht. Die achtergrondkennis maakt dat zij bij uitstek geschikt is om u te begeleiden bij Bibob conflicten, of u nu ondernemer bent of overheid.

Lees voor meer informatie het handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/handboek_bestuurlijke_aanpak.pdf

Meldpunt mediation 2021