Partneralimentatie


Als een scheidend stel met een gelijkwaardig inkomen bij mij komt voor een echtscheidingsmediation, en beide partijen willen geen alimentatie van elkaar, dan is dat prima. Dan komt in het echtscheidingsconvenant te staan dat partijen over en weer geen alimenatie aan elkaar betalen. We doen dan ook geen alimentatieberekening.

Regelmatig nemen we ook een niet wijzigingsbeding op, zodat partijen later niet kunnen terugkomen op deze afspraak.

Mocht een van beide partijen in de bijstand raken, dan heeft de afspraak in het echtscheidingsconvenant geen invloed op de WBB, de Wet Werk en bijstand.

De bijstandsverstrekker zal altijd bekijken of ze de bijstand kunnen verhalen op de ex-partner, tenzij de bijstand ontvangende partner inmiddels samenwoont met iemand anders of getrouwd is.Meldpunt mediation 2021