Zorg/uitkeringen


Van bijstandsfraude beschuldigd worden waardoor je uitkering stopgezet wordt, terwijl je niks onrechtmatigs hebt gedaan. Het gevoel hebben dat de gemeente je wil vermoorden, omdat je niet meer weet hoe je zonder geld de winter door moet komen.

Gekort worden op je uitkering omdat je zou samenwonen, terwijl je een hulpbehoevende in huis hebt gehaald.

Niet alle gemeenten gaan even zorgvuldig om met mensen met een uitkering. Een uitkering wordt op basis van een verdenking stopgezet, terwijl een zorgvuldig onderzoek van een paar uurtjes tot de conclusie had geleid dat er geen sprake is van fraude. Maar niet iedere uitkeringsgerechtigde heeft de vaardigheid om een correcte administratie op te zetten, terwijl dat wel gevraagd wordt. Niet iedereen bewaart de bonnetjes die hij wel had moeten bewaren.

In zulke schrijnende gevallen kan mediation een oplossing bieden. Meestal zijn deze mediations feitelijk van aard, want het gaat om een zakelijk conflict en er moet iets bewezen worden. Dus moeten we soms samen een hele avond papieren doorvlooien om de feiten op tafel te krijgen en de beschuldigingen weg te nemen.

Meldpunt mediation 2021