Een conflict met de overheid


We kennen in Nederland drie soorten overheden; de Rijksoverheid, provincies en gemeenten.Als particulier heb je het meest te maken met gemeenten, vooral nu gemeenten steeds meer uitvoerende taken krijgen, denk aan de Jeugdwet.Tegelijkertijd staan gemeenten onder druk; er moet bezuinigd worden, er is sprake van een uittocht van ouder personeel en met steeds minder mensen moet steeds meer werk gedaan worden.Gelukkig staan de meeste gemeenten tegenwoordig open voor mediation.

Mediations waarbij een gemeente partij is zijn meestal erg succesvol. Een van de redenen hiervan is dat de mediation vertrouwelijk is.De mediation geeft ook ruimte om zaken op een niet ambtelijke manier af te handelen.Bij een conflict met een gemeente is het heel belangrijk dat de mediator uitlegt dat de personen die aan tafel zitten vertegenwoordigers van een gemeente zijn.Ze mogen niet naar eigen inzicht bindende afspraken maken.

Dat kan alleen als daar een zogenaamd mandaat voor is. Meestal moet de betreffende ambtenaar met de resultaten uit de medidiation terug naar het College van B & W. Er moet een collegevoorstel worden geschreven, en daarop moet formeel worden besloten. Dit kost soms een paar weken. Weken waarin de resultaten van de mediation onder druk staan, omdat het vertrouwen bij de particulier afneemt.

Weet dat veel gemeenten ook een eigen mediator in dienst hebben. Formeel is die onafhankelijk.Maar wat nu als je zelf ambtenaar bent, en een conflict met je werkgever hebt? Dan zoek je een onafhankelijke mediator, niet de mediator van de afdeling HR wiens taak het is om het management te ondersteunen.

Daarbij is het wel belangrijk dat de onafhankelijke mediator kennis heeft van het ambtenarenrecht en weet hoe de hazen lopen bij een gemeente. Dat je soms het slachtoffer kunt worden van een politiek spel in het College van B & W, terwijl je je werk inhoudeljik altijd naar volle tevredenheid hebt gedaan.

Meldpunt mediation 2021