Ouderschapsplan

Als scheidende ouders ben je verplicht om samen een ouderschapsplan of echtscheidingsplan op te stellen. Via de site van de overheidwww.echtscheidingsplan.nlkun je zelf een plan opstellen. Ik ga er als mediator nooit vanuit dat een scheidend stel daar zelf wel uitkomt. Het komt namelijk veel voor dat een van beide partijen ’s avonds achter de computer een regeling bedenkt (dit is meestal de vrouw), die mailt aan de ander en er dan vanuit gaat dat het ouderschapsplan klaar is. Er ontstaat ook heel regelmatig een conflict over een echtscheidingsplan dat al enige jaren bestaat.

Als ik het plan dan met de ouders doorspreek blijkt dat ze zich nooit gerealiseerd hebben wat ze werkelijk met elkaar afgesproken hebben. Dat komt door een gebrek aan juridisch inzicht, overmand zijn door verdriet of veranderende omstandigheden, zoals de nieuwe partner van een van de ouders.

Het is wel handig om alvast een concept klaar te hebben als je naar de mediator gaat. Dat spaart tijd en dus geld. Ik bespreek dan samen met jullie de consequenties van jullie afspraken. We passen het plan waar nodig aan, en jullie ondertekenen het. Soms bespreken we ook een soort onderhoudsafspraak voor het ouderschapsplan. Of we bedenken samen een soort pilot, een tijdelijke regeling, als er weinig vertrouwen is in de andere ouder. De andere ouder kan dan, gedurende een jaar bijvoorbeeld, laten zien dat hij of zij veranderd is.

De rechter stelt het op prijs om in het ouderschapsplan te zien dat jullie er samen werkelijk over gesproken hebben met de kinderen, en dat jullie nagedacht hebben over de consequenties van jullie relatiebreuk voor de kinderen. Soms laat ik jullie eigen bewoordingen staan in het plan, en soms vertaal ik ze in juridische termen.

Meldpunt mediation 2021