Foute verwachtingen


Hilda van der Tuin bespreekt altijd met u wat u van de mediation verwacht. Sommige mensen verwachten iets wat de mediator niet kan of wil bieden.

Een mediator verricht geen wonderen. De mediator lost het conflict niet voor u op, de mediator begeleidt het proces om het conflict op te lossen.

Een mediator is ook geen rechter die een uitspraak doet. U krijgt dus geen gelijk of ongelijk bij de mediator.

De mediator is er niet voor om de wederpartij de waarheid te zeggen, of aan te pakken.

De mediator is er niet voor om de andere partij te vertellen wat hij of zij verkeerd doet. De mediator is onafhankelijk.

De mediator kan geen gedachten lezen. Als u bepaalde dingen niet wilt vertellen dan houdt u die gewoon voor zichzelf. De mediator is wel getraind om taboes, geheimen en belangen te bespreken.Bij zware psychiatrische problemen is mediation vaak niet zinvol, maar dat moet een gesprek uitwijzen.

Meldpunt mediation 2021