Wat moet ik meenemen?


Als je voor de eerste keer naar de mediator gaat moet je een papieren kopie van een identiteitsbewijs meenemen.

Neem ook de stukken mee die je van de Rechtbank, het Hof, de Raad van State of het Juridisch loket hebt ontvangen mee. De rechtbanken in Nederland hebben geen uniforme werkwijze. De ene rechtbank stuurt alles per mail naar de partijen en naar de mediator, de andere rechtbank werkt alleen maar met papieren dossiers.

Controleer altijd of je de mediationovereenkomst en het mediationreglement goed hebt ontvangen.

Je mag dossiers meenemen als je dat prettig vindt. De mediator bekijkt alleen juridische stukken als deze voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst van belang zijn.


Meldpunt mediation 2021