Huurzaken


Een corporatie is vaak zo groot dat individuele huurders tussen wal en schip belanden. Een huurachterstand leidt tot uitzetting, en de huurder glijdt af.

mr. Hilda van der Tuin is regelmatig mediator in uitzettingszaken en andere conflicten tussen woningbouwcorporaties en individuele huurders. Zij probeert altijd tot een werkbare oplossing te komen, met duidelijke afspraken tussen partijen.


Meldpunt mediation 2021