De Mediator


Mediator mr. Hilda van der Tuin heeft jarenlange ervaring als mediator, en heeft alle soorten conflicten wel een keer voorbij zien komen. U kunt dus voor alle soorten mediations bij haar terecht.

De rechtbank, het Hof, de Raad van State en het college van beroep voor het bedrijfsleven echter vinden het belangrijk dat een mediator bepaalde specifieke inhoudelijke kennis heeft.Mr. Hilda van der Tuin heeft is niet alleen mediator maar ook jurist, en wordt vanwege die juridische achtergrond ingezet op conflicten met betrekking tot:

 • Politie en politie organisatie
 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en conflicten met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
 • Overheden
 • Staatssteun
 • Aanbestedingskwesties
 • Bedrijfsverplaatsingen
 • Grondexploitatie
 • Subsidies (EFRO, ESF, Interreg, visserij, plattelandsontwikkeling, krimp)
 • Transgenderproblematiek
 • Fusies en samenwerkingsprocessen
 • Projecten
 • Havens en maritieme aangelegenheden
 • Ambtenarenrecht
 • Ruimte en milieu
 • Integriteit
 • Bouw
Naamloos-1
Meldpunt mediation 2021