Beleidsgeschillen


Beleidsbemiddeling gaat om het creeren van een breed gedragen beleid. Bij beleidsbemiddeling hoeft nog geensprake te zijn van een conflict.

Meldpunt mediation 2021