De advocaat in een mediation


Als je er prijs op stelt, mag je advocaat mee naar de mediation. Houd er wel rekening mee dat dit extra kosten met zich meebrengt, want je moet dan betalen voor zowel de tijd van de mediator als die van de advocaat.

Niet iedere advocaat is geschikt om mee te nemen naar een mediation.

Sommige advocaten zien mediation als broodroof en vinden het maar niks, of ze zijn gewend om alleen op een juridische manier naar een conflict te kijken.

Andere advocaten zijn er te agressief of te vechtlustig voor en verstoren het proces.

Het is niet nodig om je advocaat mee te nemen. De mediator neemt meestal in het begin van het mediationtraject even contact op met de advocaat om zich voor te stellen. Na afloop van de mediationsessies kun je altijd contact opnemen met je advocaat om je juridische positie te bepalen of juridisch advies te vragen. De mediatior zorgt aan het eind van het mediationproces ook altijd voor een terugkoppeling naar de advocaat.

Mediator Hilda van der Tuin is zelf ook al jarenlang jurist, en zorgt er altijd voor dat er geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met het huwelijksvermogensrecht, de wet in algemene zin, de openbare orde en de goede zeden.

Als er een echtscheidingsconvenant wordt opgesteld is het volledig normaal dat je advocaat hier nog even naar kijkt voor er tot ondertekening wordt overgegaan. Zijn tips worden vervolgens verwerkt in een verbeterde versie.

Als iedereen zich in het concept convenant kan vinden wordt er ondertekend. Het is niet nodig dat je hiervoor bij de mediator op kantoor komt, het mag uiteraard wel.

Meldpunt mediation 2021