Wet Tijdelijk Huisverbod

Als er sprake is van huiselijk geweld, kan iemand tijdelijk geweerd worden uit de woning middels de Wet Tijdelijk Huisverbod uit 2009. Gemeenten hebben duidelijke verantwoordelijkheden voor de aanpak van huiselijk geweld, en elke regio beschikt sinds 1 januari 2015 over een Veilig Thuisorganisatie waar je terecht kunt voor hulpverlening bij huiselijk geweld.

Hier vind je een handreiking over deze wet, geschreven voor gemeenten en professionals


Meldpunt mediation 2021