Weer wat geleerd

Gisteren was ik op paleis Soestdijk voor een cursus nalatenschapsmediation voor het samengestelde gezin. De overige cursisten waren notarissen, advocaten en mediators. De sprekers waren ook notarissen, advocaten en mediators.

Een van de sprekers was een psycholoog die veel onderzoek deed naar de consequenties van echtscheidingen voor kinderen. Ik wist al wel dat volwassen kinderen net zoveel onder een scheiding lijden als kleine kinderen, maar mijn idee werd bevestigd door nieuw onderzoek. Wachten tot de kinderen het huis uit zijn en dan pas gaan scheiden is niet minder pijnlijk voor de kinderen.

Het is voor een kind dat al op zichzelf woont net zo ingrijpend als voor een scholier om het ouderlijk huis te verliezen. Al blijft een van beide ouders in het ouderlijk huis wonen, het kind is voor altijd zijn basis kwijt.

Meldpunt mediation 2021